coordenades restaurant

42º15'57''N_02º57'26''E
Coordenades càtering, us ofereix una sèrie de propostes per fer el menú de les vostres 

celebracions d'una manera diferent.


Casaments, inauguracions, reunions de treball....., qualsevol moment important per a 

vosaltres, farem que sigui únic.


Escolliu l'espai que més us agradi, i nosaltres ens hi desplaçarem, i si voleu, us ho 

portarem a casa.


Sol·liciteu informació al telèfon 972 500 582 o a info@coodenades.eu