coordenades restaurant

42º15'57''N_02º57'26''E

RESERVES

Les al·lergies a algun tipus d'aliment, herba o espècia, és important que siguin comunicades.

 

 

HORARIS 2018:


Dilluns: Tancat

Dimarts i dimecres: Migdia de 13,00 h a 15,30 h

Dijous, divendres i dissabte: Migdia de 13,00 h a 15,30 h

                                         Nit de 20,30 h a 22,30 h

Dimenge: Migdia de 13,00 h a 15,30 h


FEBRER: VACANCES